Jak úspěšně prodávat za plné ceny,
i když je konkurence levnější
a zákazníci vás tlačí do slev


Pokud vám v poslední době zákazníci často namítají, „že u konkurence to mají levnější“ a vyžadují od vás ještě větší slevu, reakce vašich pracovníků rozhodne, zda peníze vyděláte... nebo o ně přijdete.

  Pokud odpoví, že vaše cena je konečná a dále ji nemůžete snižovat, můžete o objednávku přijít... a nevyděláte tak ani korunu.

  Stejně tak ale o peníze přijdete, i když cenu snížíte.

Každá koruna, kterou odevzdáte ve sle­vách, je totiž koruna, která by vám mohla při správ­né reakci zůstat. A sami si můžete jed­noduše spočítat, kolik peněz poskyt­nu­tím slevy proděláváte.

Pokud jste dali zákazníkům v průměru třeba jen 5% slevu, při milion­ovém roč­ním obratu dělá tento rozdíl 50 000 Kč ušlé­ho zisku. Při obratu 10 mil. Kč je hod­no­ta zbytečné ztráty ročně celých 500 000 Kč. Firma s 50 mil. obratem se připravuje o 2,5 mil Kč. A pokud je váš obrat 100 mil. Kč, každý rok tak zcela zbytečně přichá­zíte o celých 5 mil. Kč.

To ale není všechno...


Šokující zjištění:
O kolik musíte zvýšit prodej,
abyste vůbec vydělali tolik, co před slevou

Mnoho firem bohužel nabízí slevy bez toho, aniž by si spočítaly, jaký dopad to bude mít na jejich zisk. A většina už vůbec neví, o kolik musí zlevněné­ho produktu či služby prodat navíc, aby vůbec vydělávali tolik, co předtím.

Pokud např. standardně prodáváte své výrobky s 30% marží (nakupujete za 70 a prodáváte za 100) a nabídnete zákazníkům 10% slevu, musíte vašich produk­tů následně prodat o celou POLOVINU VÍCE, jen abyste vydělali tolik, co před slevou. (Pokud jste zvyklí počítat "marži" jinak, přečtěte si tento vysvětlující článek.)

Nebo jinak: Pokud ve stejném případě před slevou prodáte každý měsíc 1.000 hodin vašich služeb, po 10% slevě musíte prodat nejen těch původních tisíc, ale k tomu ještě dalších pět set, celkem tedy 1.500 hodin... a zatím jste nevydělali ani o korunu navíc.

Tato čísla většinu firem přímo šokují.

Každé procento slevy, které při jednání se zákazníkem odsouhlasíte, ve skutečnosti ukrajuje mnohem větší podíl z vašeho zisku. A protože je mnohdy nereálné, aby drobná sleva přivedla do vaší firmy o polovinu více zákazní­ků, poskytování slev je za takových okolností totéž, jako jejich rozhazo­vá­ní z okna: Přivedou jen minimum zákazníků a většinu už nikdy neuvidíte zpět.


Jak získat objednávky i bez snížení ceny
(a naučit to i vaše pracovníky)

Ideální by samozřejmě bylo žádné slevy neposkytovat. A ještě lepší by bylo, kdyby něk­do zkušený vaše pracovníky při setkání se zákaz­níkem doprovázel a dal jim konkrétní návod, jak při jednání postu­povat, aby zákazníci na jejich nabídku kýv­nu­li i bez snížení ceny.

Podobný výcvik pracovníků si můžete sice objednat, jednodenní honorář nejlepších konzultan­tů ale vyjde i na desítky tisíc korun... a hodí se tedy spíš pro skupinový trénink.

Přesto ale existuje způsob, jak takového odborníka přimět, aby kaž­dé­mu z vašich pracovníků ukázal postupy těch, kteří slevu dávat nemusí. A na­víc mu za vy­š­kolení většiny vašich pracov­ní­ků nemu­síte platit ani korunu.

Jak?

Firmy, které své ceny snižovat nemusí (a jsou i přesto mimořádně úspěšné), používají některý ze sedmi způsobů (ne-li všechny), který jim pomáhá prodávat, i když je konkurence levnější.

Mnoho z těchto firem získalo své zkušenosti metodou pokusu a omylu. Zhruba každá osmá významná česká firma dnes ke zvyšování prodeje po­užívá postupy a metody, které pro ně připravuje marketingo­vý po­rad­ce Pavel Řehulka. (A řídí se jimi cca 43.000 pracovníků po celé ČR.)

Vědí tak na­pros­to přesně, jakým postupem zákazníka přesvědčí. A naučili své pracovníky vysvět­lit rozdíly mezi jejich a konkurenční nabíd­kou tak, aby zákazník sám dospěl k závěru, že právě jejich nabídka je i přes vyšší cenu výhodnější.


Co dělat, aby vaše firma nemusela snižovat ceny
... a přitom úspěšně prodávala

Protože se žádosti o pomoc v boji s levnější konkurencí v poslední době množí, Pavel Řehulka vybral z praxe svých klientů ty nejúspěšnější...

...a na speciální zvukové nahráv­­ce na CD „Jak úspěšně prodávat za plné ceny, i když je konkurence levnější a zákaz­níci vás tlačí do slev” je detailně popisuje tak, aby je mohli využít i lidé ve vaší firmě.

Konkrétně se tak například dozvíte:

 • Kdy je sleva na místě... a kdy se sníže­ním cen jen zbytečně připravujete o peníze
 • Jak jednoduchým postupem odhalit, co je pro zákazníka důležitější, než nižší cena
 • Jak zákazníkovi správně sdělit cenu vaší nabídky... a co se stane, když vyslovíte jen holé číslo

Dále zjistíte:

 • Jak v očích zákazníka zvýšit hodnotu vaší nabídky, aniž byste jakkoliv měnili vlastní produkt
 • Jak dosáhnout toho, aby vaše nabídka vyšla ze srovnání jako ví­těz... i když bude dražší

A navíc uslyšíte:

 • Jak jednoduchou změnou prezentace proměnit vaši dražší nabídku v nejlepší alternativu
 • Jak zvýšit hodnotu vaší nabídky bez toho, aniž by se výrazně zvýšily vaše náklady
 • Jak dosáhnout toho, aby vám zákazníci věřili a jedinou větou odbourat jejich obavy

Pavel Řehulka tak na této nahrávce popisuje, jak v sedmi krocích postupo­vat, aby vaše firma už nemusela poskytovat slevy a při stej­ných objemech prodeje tak vydělávala více, než dnes. A na konkrét­ních příkladech také ukazuje, jak tyto postupy využít v praxi.

“Nějakou slevu nebo snížení ceny po nás dnes požaduje již 80 % zákazníků a při poslechu tohoto audioprogramu jsme si uvědomili, že sleva se nedává zadarmo. V praxi nám tyto postupy nejvíce pomáhají odstranit zaběhlé rutiny a uplatnit získanou technologii prodeje. Výsledky nedokážu přesně určit, ale určitě je to úspěšnost vyšší jak 10 %. A to je v našem objemu velmi pěkné číslo. Celý návod můžu pro boj s levnější konkurencí doporučit, ale podmínkou je vlastní sebekázeň a vytrvalost.” V. Větrovec

Vaši pracovníci navíc nemusí nic číst ani zdlouhavě studovat. Mohou si doporučení odborníka vyslechnout např. při jízdě autem (a využít tak jinak neproduktivní čas). A navíc dostanou konkrétní návod, který se už osvědčil v praxi jiných firem.


Jak naučit většinu vašich pracovníků
těmto metodám zcela zdarma

Firmy, které si nechávají zpracovat prodejní postupy, platí za tyto návody i několik desítek tisíc korun. Naprosto totožné postupy si nyní můžete vyslechnout na tomto CD. A je navíc můžete získat za 2.950 Kč + DPH.

Proč za tak nízkou cenu?

Když si spočítáte, o kolik peněz vás každý rok připraví zbytečně poskytnuté slevy, zjistíte, že přichází­te o šokující čás­t­ky. A protože postupy, které uslyšíte, doká­ží mnohým z těchto ztrát zabránit, sami si můžete spočítat, že mají pro vaši firmu hod­no­tu desítek, ne-li stovek tisíc korun... a cena této „konzultace na CD“ se vám tedy vrátí téměř okamžitě. (A měli bychom si za ni účtovat mnohem více.)

Protože ale chceme, aby návratnost vaší investice byla několikaná­sob­ná (a vy tak mohli naše produkty chválit i před ostatními), po omezenou dobu můžeme tuto cenu garantovat na této úrovni.

Protože můžete navíc nahrávku předat postupně všem pracovníkům, zaplatíte vlastně za zdokonalení jen toho prvního... a všichni další získají stejné vzdělání zcela zdarma.


O kolik vás připraví další slevy, pokud nic nezměníte

Pokud jste si dosud neuvědomovali, že poskytováním slev často zbytečně při­chá­­zíte o peníze, není to vaše vina. Většina vašich konkurentů totiž jiný argument nezná a argumentace slevami je tedy běžná.

Pokud se však rozhodnete nic neměnit, zá­kaz­níci budou i nadále tlačit vaše pracovní­ky do slev. Právě v tomto návodu přitom získáte podrobný postup, jak se této situaci vyhnout... a zabránit tomu, aby vaši lidé nevědomky neroz­dá­vali zákazníkům peníze, které vám mohou zůstat.

Rozhodněte se zabránit plýtvání hned teď, odešlete objednávku na následující straně a už za 72 hodin budete mít celý návod, včetně slíbených bonusů, na svém stole.

Cena audioprogramu (2ks CD v celkové délce cca dvě a půl hodiny) činí 2.950 Kč + DPH a poštovné, při jeho objednávce jste však kryti naší speciální zárukou:Pomůže vydělat dvojnásobek... nebo vás nebude stát ani korunu  

"Zaveďte do své každodenní praxe doporučení,
které na nahrávce uslyšíte. Pokud během následujících
12 měsíců nevyděláte systematickým používáním
těchto nápadů nejméně dvojnásobek toho, co jste zaplatili,
jednoduše nám celý soubor pošlete nazpět a my vám
okamžitě vrátíme vaše peníze. Neslibujeme tedy zázrak,
ale osvědčeného pomocníka, který už prověřili ostatní klienti. A pokud chcete ve vaší firmě zvýšit prodej,
máte jistotu, že vám v tom pomůže.“

 

Pokud se ptáte, jak vám může "nějaký návod" zvýšit prodej, přečtěte si tento rozhovor s Pavlem Řehulkou. Jeho prodejní pomocníky a marketingové postupy, používá každá osmá významná česká firma a řídí se jimi cca 43.000 pracovníků po celé ČR. Jeho články o zvyšování prodeje pravidelně přebírají odborné časopisy z celé ČR a Slovenska. Na adrese www.JakZvysitProdej.cz si navíc můžete zdarma vyžádat bezplatnou minisérii "5 nebezpečných chyb, které vaši firmu připravují o další objednávky a zisk". A navíc si také můžete prostudovat zkušenosti klientů, kteří tyto postupy již realizují v praxi.

Objednávkou tedy nic neriskujete a pokud ji navíc provedete ještě dnes prostřednictvím této stránky, jako bonus také ZDARMA získáte další CD se speciální 40-minutovou nahrávkou Jak bleskově zvýšit prodej v hodnotě 490 Kč.

Klikněte prosím na následující tlačítko a praktický návod Jak úspěšně prodávat za plné ceny, i když je konkurence levnější a zákazníci vás tlačí do slev bude zaslán do 72 hodin od obdržení vaší objednávky.

Jak úspěšně prodávat za plné ceny, i když je konkurence levnější a zákazníci vás tlačí do slev

Objednat ZDE